Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: jankowalski25
Udoskonalił: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

RenderTexture::isSmooth

[metoda] Informuje, czy wygładzanie tekstury jest włączone.

Składnia

C/C++
#include <SFML/Graphics.hpp>

namespace sf
{
    class SFML_GRAPHICS_API RenderTexture
        : public RenderTarget
    {
    public:
        bool isSmooth() const;
    };
}

Zwracana wartość

Jeśli wygładzanie tekstury jest włączone, to metoda zwraca wartość
true
, w przeciwnym wypadku
false
.

Zagadnienia powiązane

setSmoothWłącza lub wyłącza rozmazywanie tekstury. (metoda)

Linki zewnętrzne