Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

PHP, AJAX, MYSQL - Przeszukiwanie bazy

Ostatnio zmodyfikowano 2021-02-16 12:50
Autor Wiadomość
Capitan
Temat założony przez niniejszego użytkownika
PHP, AJAX, MYSQL - Przeszukiwanie bazy
» 2021-02-12 15:32:54
Witam, mam pewnie problem z kodem. Chciałbym, żeby ktoś pomógł mi znaleźć błąd.

C/C++
< !DOCTYPE html >
<
html >
<
head >
<
script src = "https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js" > < / script >
<
script type = "text/javascript" src = "js/form.js" > < / script >
<
link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "css/css.css" media = "screen" / >

<
script >

function showState( str ) {
   
if( str == "" ) {
       
document.getElementById( "txtHint" ).innerHTML = "";
       
return;
   
} else {
       
var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
       
xmlhttp.onreadystatechange = function() {
           
if( this.readyState == 4 && this.status == 200 ) {
               
document.getElementById( "txtHint" ).innerHTML = this.responseText;
           
}
        }
;
       
xmlhttp.open( "GET", "php/get.php?q=" + str, true );
       
xmlhttp.send();
   
}
}


$( document ).ready( function() {
   
   
load_data();
   
   
function load_data( query )
   
{
       
$.ajax( {
           
url: "php/fetch.php",
           
method: "POST",
           
data: { query: query },
           
success: function( data )
           
{
               
$( '#result' ).html( data );
           
}
        }
);
   
}
   
$( '#search_text' ).keyup( function() {
       
var search = $( this ).val();
       
if( search != '' )
       
{
           
load_data( search );
       
}
       
else
       
{
           
load_data();
       
}
    }
);
} );< / script >

< /
head >
<
body >

< ?
php
// Include the database config file
include_once 'php/dbConfig.php';

$ query = "SELECT * FROM baza_woj ORDER BY WOJ_NAME ASC";
$ result = $ db->query( $ query );
? >

<
form >
<
select id = "country" onchange = "showState(this.value)" >
<
option value = "" > < / option >
< ?
php
if( $ result->num_rows > 0 )
{
   
while( $ row = $ result->fetch_assoc() )
   
{
       
echo '<option value="'.$ row[ 'WOJ_ID' ].'">'.$ row[ 'WOJ_NAME' ].'</option>';
   
}
}
else
{
   
echo '<option value="">BRAK</option>';
}
? >
< /
select >

< /
form >
<
br >
<
div id = "txtHint" > < b > ... < / b > < / div >
<
div class = "container" >
<
br / >
<
h2 align = "center" > Ajax Live Data Search using Jquery PHP MySql < / h2 > < br / >
<
div class = "form-group" >
<
div class = "input-group" >
<
span class = "input-group-addon" > Search < / span >
<
input type = "text" name = "search_text" id = "search_text" placeholder = "Search by Customer Details" class = "form-control" / >
< /
div >
< /
div >
<
br / >
<
div id = "result" > < / div >
< /
div >

< /
body >
< /
html >

C/C++
< ? php
//fetch.php

//include_once 'dbConfig.php';

$ db = mysqli_connect( "localhost", "root", "", "baza" );

$ output = '';if( isset( $ _POST[ "query" ] ) )
{
   
   
$ search = mysqli_real_escape_string( $ db, $ _POST[ "query" ] );
   
echo "A: ".$ search."<br>";
   
$ query = "SELECT * FROM terc WHERE NAZWA '%".$ search."%'";
   
   
echo "istnieje ".$ query;
}
else
{
   
$ query = "SELECT * FROM terc ORDER BY WOJ";
   
   
echo "nie istnieje";
}


$ result = mysqli_query( $ db, $ query );

echo "Returned rows are: ".mysqli_num_rows( $ result );

if( mysqli_num_rows( $ result ) > 0 )
{
   
$ output.= '
  <div class="table-responsive">
   <table class="table table bordered">
    <tr>
     <th>Customer Name</th>
     <th>Address</th>
     <th>City</th>
     <th>Postal Code</th>
     <th>Country</th>
    </tr>
 '
;
   
while( $ row = mysqli_fetch_array( $ result ) )
   
{
       
$ output.= '
   <tr>
    <td>'
.$ row[ "WOJ" ].'</td>
    <td>'
.$ row[ "POW" ].'</td>
    <td>'
.$ row[ "GM" ].'</td>
    <td>'
.$ row[ "NAZWA" ].'</td>
    <td>'
.$ row[ "NAZWA_DOD" ].'</td>
   </tr>
  '
;
   
}
   
echo $ output;
}
else
{
   
echo 'Data Not Found';
}
? >


Podczas wyszukiwania wyskakuje błąd:
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in H:\xampp\htdocs\projekt2\php\fetch.php on line 31
Returned rows are:
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in H:\xampp\htdocs\projekt2\php\fetch.php on line 33
Data Not Found

baza: https://i.imgur.com/LP7O5Ju.png
P-178089
pekfos
» 2021-02-12 17:21:00
https://www.w3schools.com/php/func_mysqli_query.asp
For successful SELECT, SHOW, DESCRIBE, or EXPLAIN queries it will return a mysqli_result object. For other successful queries it will return TRUE. FALSE on failure
Więc wystąpił błąd, którego nie obsługujesz. W zapytaniu nie masz LIKE.
P-178090
Capitan
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2021-02-16 12:50:31
Dobra to ogarnąłem.
Zmieniłem lekko kod, żeby wyskakiwały "podpowiedzi" podczas pisania.

C/C++
$ connect = mysqli_connect( "localhost", "root", "", "baza" );

$ request = mysqli_real_escape_string( $ connect, $ _POST[ "query" ] );

$ query = "SELECT * FROM SIMC WHERE NAZWA LIKE '".$ request."%'";

$ result = mysqli_query( $ connect, $ query );

$ data = array();

if( mysqli_num_rows( $ result ) > 0 )
{
   
while( $ row = mysqli_fetch_assoc( $ result ) )
   
{
       
$ data[ ] = $ row[ "NAZWA" ];
   
}
   
echo json_encode( $ data );
}

C/C++
$( document ).ready( function() {
   
   
$( '#country' ).typeahead( {
       
source: function( query, result )
       
{
           
$.ajax( {
               
url: "php/fetch.php",
               
method: "POST",
               
data: { query: query },
               
dataType: "json",
               
success: function( data )
               
{
                   
result( $.map( data, function( item ) {
                       
return item;
                   
} ) );
               
}
            }
)
       
}
    }
);
   
} );


< form method = "post" >
<
label > Search < / label >
<
input type = "text" name = "country" id = "country" class = "form-control input-lg" autocomplete = "off" placeholder = "Type Country Name" / >
<
input type = "submit" name = "submit" >
< /
form >


Podczas wpisywania pojawiają się podpowiedzi z bazy - nazwy miejscowości.
Jak zrobić, by wyświetlały się 2 wartości koło siebie np. Warszawa (woj. Mazowieckie).
P-178107
« 1 »
  Strona 1 z 1