Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Obiekt klasy CultureInfo

Ostatnio zmodyfikowano 2024-01-16 11:44
Autor Wiadomość
E_Rysiek
Temat założony przez niniejszego użytkownika
Obiekt klasy CultureInfo
» 2024-01-15 20:20:18
w visual C++ 2005 mam przykład, który ma akceptować liczby zmiennoprzecinkowe z kropką jako separatorem dziesiętnym
C/C++
#pragma once


namespace Test41 {
   
   
using namespace System;
   
using namespace System::ComponentModel;
   
using namespace System::Collections;
   
using namespace System::Windows::Forms;
   
using namespace System::Data;
   
using namespace System::Drawing;
   
using namespace System::Globalization; // dodana dyrektywa
   
   
...................
   
   
#pragma endregion
private: System::Void button1_Click( System::Object ^ sender, System::EventArgs ^ e )
   
{
       
System::Int32 liczba;
       
System::Single liczba_single;
       
       
CultureInfo ^ kultura = CultureInfo::CreateSpecificCulture( "en-US" );
       
liczba = Int32::Parse( textBox1->Text.kultura ); // błąd dla "kultura"
       
liczba_single = Single::Parse( textBox2->Text.kultura ); // błąd dla "kultura"
       
       
       
label1->Text = liczba.ToString();
       
label2->Text = liczba_single.ToString();
   
}
   
private: System::Void button2_Click( System::Object ^ sender, System::EventArgs ^ e )
   
{
       
System::Int32 liczba;
       
System::Single liczba_single;
       
CultureInfo ^ kultura = CultureInfo::CreateSpecificCulture( "en-US" );
       
       
liczba = Int32::Parse( textBox3->Text );
       
liczba_single = Single::Parse( textBox4->Text );
       
       
label4->Text = liczba.ToString();
       
label5->Text = liczba_single.ToString( kultura ); // a tu widzi "kultura"
   
}
}
;
}
po uruchomieniu daje komunikat błędu:

1>------ Build started: Project: Test 41, Configuration: Debug Win32 ------
1>Compiling...
1>Test 41.cpp
1>d:\cc8\test 41\test 41\Form1.h(208) : error C2228: left of '.kultura' must have class/struct/union
1>        type is 'System::String ^'
1>        did you intend to use '->' instead?
1>d:\cc8\test 41\test 41\Form1.h(209) : error C2228: left of '.kultura' must have class/struct/union
1>        type is 'System::String ^'
1>        did you intend to use '->' instead?
1>Build log was saved at "file://d:\CC8\Test 41\Test 41\Debug\BuildLog.htm"
1>Test 41 - 2 error(s), 0 warning(s)
========== Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========

jak to można naprawić?
P-180580
pekfos
» 2024-01-15 21:44:37
P-180581
E_Rysiek
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2024-01-16 11:44:44
dziękuję za pomoc program uruchomił się
P-180582
« 1 »
  Strona 1 z 1