Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Wątki w aplikacji

Ostatnio zmodyfikowano 2024-02-09 13:09
Autor Wiadomość
E_Rysiek
Temat założony przez niniejszego użytkownika
Wątki w aplikacji
» 2024-01-31 17:41:24
W przykładzie z książki wyskoczył błąd:
1>Compiling...
1>Test 121.cpp
1>d:\cc8\test 121\test 121\Form1.h(116) : error C2653: 'wont' : is not a class or namespace name
1>d:\cc8\test 121\test 121\Form1.h(116) : error C2276: '&' : illegal operation on bound member function expression
1>d:\cc8\test 121\test 121\Form1.h(116) : error C3350: 'System::Threading::ThreadStart' : a delegate constructor expects 2 argument(s)
1>Build log was saved at "file://d:\CC8\Test 121\Test 121\Debug\BuildLog.htm"
1>Test 121 - 3 error(s), 0 warning(s)
========== Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========

C/C++
#pragma once


namespace Test121 {
   
   
using namespace System;
   
using namespace System::ComponentModel;
   
using namespace System::Collections;
   
using namespace System::Windows::Forms;
   
using namespace System::Data;
   
using namespace System::Drawing;
   
using namespace System::Threading; // dodany wiersz
    /// <summary>
    /// Summary for Form1
    ///
    /// WARNING: If you change the name of this class, you will need to change the
    ///          'Resource File Name' property for the managed resource compiler tool
    ///          associated with all .resx files this class depends on.  Otherwise,
    ///          the designers will not be able to interact properly with localized
    ///          resources associated with this form.
    /// </summary>
   
public ref class Form1
: public System::Windows::Forms::Form
    {
   
public:
       
Form1( void )
       
{
           
InitializeComponent();
           
//
            //TODO: Add the constructor code here
            //
       
}
       
   
protected:
       
/// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
       
~Form1()
       
{
           
if( components )
           
{
               
delete components;
           
}
        }
   
private: System::Windows::Forms::Button ^ button1;
   
protected:
   
private: System::Windows::Forms::TextBox ^ textBox1;
       
   
private:
       
/// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
       
System::ComponentModel::Container ^ components;
       
       
#pragma region Windows Form Designer generated code
       
/// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
       
void InitializeComponent( void )
       
{
           
this->button1 =( gcnew System::Windows::Forms::Button() );
           
this->textBox1 =( gcnew System::Windows::Forms::TextBox() );
           
this->SuspendLayout();
           
//
            // button1
            //
           
this->button1->Location = System::Drawing::Point( 118, 222 );
           
this->button1->Name = L"button1";
           
this->button1->Size = System::Drawing::Size( 75, 23 );
           
this->button1->TabIndex = 0;
           
this->button1->Text = L"button1";
           
this->button1->UseVisualStyleBackColor = true;
           
this->button1->Click += gcnew System::EventHandler( this, & Form1::button1_Click );
           
//
            // textBox1
            //
           
this->textBox1->Location = System::Drawing::Point( 28, 22 );
           
this->textBox1->Multiline = true;
           
this->textBox1->Name = L"textBox1";
           
this->textBox1->Size = System::Drawing::Size( 100, 181 );
           
this->textBox1->TabIndex = 1;
           
//
            // Form1
            //
           
this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF( 6, 13 );
           
this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
           
this->ClientSize = System::Drawing::Size( 292, 266 );
           
this->Controls->Add( this->textBox1 );
           
this->Controls->Add( this->button1 );
           
this->Name = L"Form1";
           
this->Text = L"Form1";
           
this->ResumeLayout( false );
           
this->PerformLayout();
           
           
       
}
       
       
       
#pragma endregion
       
//przykład z książki
   
private: System::Void watek()
       
{
           
System::Int32 n = 2;
           
for( System::Int32 i = 2; i < 100000; i++ )
           
{
               
n = 2;
               
while(( i % n ) )
                   
 n++;
               
           
}
        }
       
       
   
private: System::Void button1_Click( System::Object ^ sender, System::EventArgs ^ e )
       
{
           
Thread ^ watek_liczenia = gcnew Thread( gcnew ThreadStart( this, & wont::Form1::watek ) );
           
watek_liczenia->Start();
           
       
}
    }
;
}
jesto pierwsza lekcja tego tematu, nieoczekiwany błąd nie pozwala mi iść dalej.
P-180636
pekfos
» 2024-01-31 19:02:42
A co to jest wont?
P-180637
E_Rysiek
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2024-02-01 09:32:15
Program ma uruchomić obliczanie liczb pierwszych w oddzielnym wątku.
Nie wiem co to jest wont, tak jest w książce (Aplikacje w Visual C++ 2005), myślałem że to jest błąd w wydruku, ale teraz sprawdziłem następne lekcje i ten zapis " &wont " powtarza się w nich.
P-180638
pekfos
» 2024-02-01 18:16:23
Może po prostu wywal te wont::.
P-180639
E_Rysiek
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2024-02-09 13:09:50
tak zrobiłem i wszystko zadziałało, dziękuję.
P-180689
« 1 »
  Strona 1 z 1