Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Autor: Piotr Szawdyński
Kurs C++

Poziom 1

[dział kursu] Część I. Materiał wprowadzający do programowania w języku C++. Omówienie dostępnych środowisk programistycznych do C++, zapoznanie się z podstawową terminologią używaną w programowaniu. Utworzenie pierwszej aplikacji konsolowej oraz jej uruchomienie. Ponadto omówienie zagadnień takich jak: komentarze, podstawy obsługi strumienia wyjściowego i wejściowego, co to jest przestrzeń nazw, zmienne oraz podstawowe typy danych, podstawowe operacje matematyczne, operacje porównania, operacje logiczne, instrukcja warunkowa if ... else oraz warunek wielokrotnego wyboru switch ... case.

Opis szczegółowy

W niniejszym dziale znajdują się materiały stanowiące całkowite podstawy programowania w języku C++. Materiały są dostosowane do osób początkujących, które nie miały żadnej styczności z programowaniem. Niniejsza część kursu stanowi wstęp do programowania, który krok po kroku wprowadzi Cię w świat programowania w języku C++. Jeżeli nie miałeś do tej pory żadnej styczności z programowaniem bądź znasz już jakiś język i chcesz zacząć uczyć się programowania w C++ to ten kurs jest właśnie dla Ciebie.
Poprzedni dokument Następny dokument
std::getline() mi nie działa! Wybieramy środowisko pracy

Wykaz elementów dowiązanych

Rozdział 1. Omówienie dostępnych środowisk do programowania w C++.
Rozdział 2. Krótkie omówienie budowy programów komputerowych i zapoznanie się z podstawową terminologią.
Rozdział 3. Podstawowa obsługa Code::Blocks i pierwsza kompilacja programu.
Rozdział 4. Omówienie budowy programu napisanego w C++.
5. Komentarze (lekcja)
Rozdział 5. Komentarze - forma zapisu oraz wskazówki jak z nich prawidłowo korzystać.
Rozdział 6. Zapoznanie się z obsługą standardowego wyjścia za pomocą funkcji printf oraz strumienia std::cout.
Rozdział 7. Co to jest przestrzeń nazw i jak z niej korzystać.
Rozdział 8. Omówienie podstawowych zagadnień związanych ze zmiennymi: dostępne typy danych; tworzenie i inicjalizacja zmiennych oraz operacja przypisania.
Rozdział 9. Omówienie obsługi standardowego wejścia za pomocą strumienia std::cin oraz przedstawienie sposobu walidacji wczytywanych danych.
Rozdział 10. Podstawowe operatory matematyczne, inkrementacja i dekrementacja oraz sposoby zapisywania działań matematycznych.
Rozdział 11. Operatory porównania; co jest prawdą, a co fałszem w C++ i wielokrotne przypisanie.
Rozdział 12. Operatory logiczne - sposób zapisywania koniunkcji, alternatywy i negacji w C++.
Rozdział 13. Sterowanie przebiegiem programu za pomocą instrukcji warunkowej if ... else.
Rozdział 14. Sterowanie przebiegiem programu za pomocą instrukcji switch ... case oraz omówienie działania instrukcji sterującej break.