Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Autor: Piotr Szawdyński
Kurs C++

Poziom 2

[dział kursu] Część II. Podstawy programowania w C++. Wymaga doskonałego opanowania pierwszej części kursu C++ oznaczonego jako » Kurs C++Poziom 1 dział kursu. Omówione zagadnienia: pętla do ... while, pseudolosowe liczby całkowite, funkcje (w podstawowym zakresie), tablice jednowymiarowe, przekazywanie tablic do funkcji, słowo kluczowe return, losowanie liczb całkowitych bez powtórzeń oraz pętla for.

Opis szczegółowy

Niniejsza część kursu omawia najważniejsze elementy języka C++, które wykorzystywane są do tworzenia wszelkich aplikacji. Zagadnienia o których możesz przeczytać w niniejszej części kursu są omówione w zakresie podstawowym, koncentrując się tylko i wyłącznie na najważniejszych aspektach. Rozdziały zgromadzone w niniejszej części wymagają znajomości całego materiału zgromadzonego w pierwszej części kursu, która jest oznaczona jako » Kurs C++Poziom 1 dział kursu.

Zadania domowe

Zadania domowe wymagają wiedzy, która została przedstawiona w pierwszej części kursu. Większość zadań skonstruowana jest tak by zmuszała do kreatywnego myślenia. Żadne zadanie nie wymaga wiedzy większej niż to co zostało mówione w rozdziałach poprzedzających dane zadanie domowe.

Pamiętaj, że jeżeli nie potrafisz rozwiązać jakiegoś zadania to znaczy, że nie opanowałeś całego materiału ze wcześniejszych rozdziałów i konieczne będzie uzupełnienie brakującej wiedzy, która została omówiona we wcześniejszych rozdziałach.
Poprzedni dokument Następny dokument
Warunek wielokrotnego wyboru switch ... case Pętla do ... while

Wykaz elementów dowiązanych

Rozdział 15. Omówienie pojęcia czym jest pętla, podkreślenie jej znaczenia oraz omówienie pętli do ... while.
Rozdział 16. W lekcji omówiono w jaki sposób generuje się losowe liczby całkowite.
Rozdział 17. Co to są funkcje i jak się z nich korzysta.
Rozdział 18. Jednowymiarowe tablice zmiennych.
Rozdział 19. Niniejszy rozdział pokazuje podstawowe techniki przekazywania tablic jednowymiarowych do funkcji.
Rozdział 20. Jak działa słowo kluczowe return w funkcjach i jakie są praktyczne zalety z właściwego używania wspomnianego słowa kluczowego.
Rozdział 21. Losowanie liczb całkowitych bez powtórzeń.
Rozdział 22. Omówienie pętli
for
.