Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Autor: Piotr Szawdyński
Biblioteki C++

Podstawy

[dział kursu] Niniejszy dział zawiera zbiór lekcji, w których opisano najczęściej wykorzystywane narzędzia biblioteki SFML 2.0.
Poprzedni dokument Następny dokument
Test działania biblioteki SFML 2.0 Pierwsza aplikacja

Wykaz elementów dowiązanych

Rozdział 5. Opisuje zalecane postacie funkcji main, jak tworzy się okna w SFML 2.0 w trybie okienkowym i pełnoekranowym oraz jak zbudowana jest pętla główna programu.
Rozdział 6. Teoria ogólna o zdarzeniach w bibliotece SFML 2.0; omówienie obsługi zdarzeń takich jak: zamykanie okna, obsługa myszy i klawiatury oraz ich praktyczne przykłady. Ponadto opis ogólny pozostałych zdarzeń biblioteki SFML takich jak np. joystick.
Rozdział 7. W niniejszym rozdziale opisano bezpośredni dostęp do obsługi klawiatury, myszy i joysticka przy pomocy biblioteki SFML 2.0.
Rozdział 8. Omówienie klasy sf::RenderWindow dedykowanej do renderowania grafiki 2D w bibliotece SFML 2.0. Ponadto omówienie klasy sf::Color służącej do nadawania kolorów.
Rozdział 9. Wczytywanie tekstur do pamięci karty graficznej oraz ich rysowanie na scenie przy pomocy klasy sf::Sprite.
Rozdział 10. Modyfikowanie położenia, obracanie oraz zmienianie rozmiaru sprajta.