Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Zwraca współrzędne punktu względem którego będą wykonywane przekształcenia.
Ustawia punkt względem którego będą wykonywane przekształcenia.
Ustawia względny kąt obrotu obiektu.
Ustawia bezwzględny kąt obrotu obiektu.
Zwraca bezwzględny kąt obrotu obiektu.
Tworzy obiekt tej klasy.
Zwraca prostokąt ograniczający obiekt (po uwzględnieniu przekształceń).
Zwraca prostokąt ograniczający obiekt (bez uwzględniania przekształceń).
Zwraca kolor rysowanego obiektu.
Ustawia kolor rysowanego obiektu.
Tworzy obiekt tej klasy.
Zwraca rozmiar tekstury.
Zwraca rozmiar widocznej części rysowanej tekstury.
Ustawia rozmiar widocznej części rysowanej tekstury.
Zmienia używaną teksturę.
Zwraca wskaźnik do używanej tekstury.