Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Kurs poświęcony wytwarzaniu gier 2D w języku C++.
Rozdział 1. Rozdział ten odpowiada na pytanie: jaką wiedzę powinien posiadać czytelnik przystępując do czytania niniejszego kursu.
Rozdział 10. Niniejszy rozdział pokazuje w jaki sposób można ograniczyć obszar rysowania elementów na scenie (tekst, sprajty itp).
Koduje przekazany łańcuch znaków do postaci stosowanej w adresach URL.
Dekoduje przekazany łańcuch znaków zapisany w formacie adresu URL do postaci tekstowej.
Zwalnia pamięć, która została zaalokowana w wyniku wywołania innej funkcji, należącej do biblioteki CURL.
Przechwytuje wskazaną notyfikację kontrolki; umożliwia oddanie przechwyconej notyfikacji do rodzica.
Zagadnienia powiązane bezpośrednio z mapą komunikatów.
Kontener przechowujący nie więcej niż określoną liczbę elementów, zapewniający przy tym optymalną gospodarkę pamięci.
Zwraca logarytm o podstawie 10 z podanej liczby.
Funkcja zwraca logarytm naturalny z podanej liczby.
Największa wartość reprezentowana przez typ double.
Oblicza resztę z dzielenia dla liczb rzeczywistych.
Rozdziela liczbę rzeczywistą na część całkowitą i część ułamkową.
Rozdział 5. Okrawanie obszaru renderingu, płaszczyzny obcinające i przykładowy program.
Narzędzie do wygodnego i bezpiecznego poruszania się po dokumencie XML.