Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Zwalnia pamięć, która została zaalokowana w wyniku wywołania innej funkcji, należącej do biblioteki CURL.
Przechwytuje wskazaną notyfikację kontrolki; umożliwia oddanie przechwyconej notyfikacji do rodzica.
Zagadnienia powiązane bezpośrednio z mapą komunikatów.
Kontener przechowujący nie więcej niż określoną liczbę elementów, zapewniający przy tym optymalną gospodarkę pamięci.
Zwraca logarytm o podstawie 10 z podanej liczby.
Funkcja zwraca logarytm naturalny z podanej liczby.
Największa wartość reprezentowana przez typ double.
Oblicza resztę z dzielenia dla liczb rzeczywistych.
Rozdziela liczbę rzeczywistą na część całkowitą i część ułamkową.
Rozdział 5. Okrawanie obszaru renderingu, płaszczyzny obcinające i przykładowy program.
Narzędzie do wygodnego i bezpiecznego poruszania się po dokumencie XML.
Kopiuje zawartość jednego bloku pamięci do drugiego (bloki mogą na siebie zachodzić).
Kopiuje zawartość jednego bloku pamięci do drugiego.
Opcje sesji do konfiguracji sesji CURL.
Wykonuje operację przesyłania pliku.