Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Typy i funkcje dostarczane z plikiem nagłówkowym ctime.
Data i czas.
Rozdział 7. W niniejszym rozdziale: co to jest sprajt w bibliotece SFML oraz jak działa; jak skojarzyć grafikę ze sprajtem oraz jak wyświetlić sprajta. Ponadto w rozdziale zostały omówione ważniejsze metody klasy » SFML 1.6Sprite oraz opisano inne użyteczne zagadnienia związane ze sprajtami.
[Kontener] Struktura danych - lista.
Microsoft Foundation Class (MFC).
Dostarcza podstawową funkcjonalność dla wszystkich klas do zarządzania oknem w bibliotece MFC.
Zwraca wskaźnik do obiektu CWnd dla podanego uchwytu okna tylko wtedy gdy uchwyt jest powiązany z obiektem.
Zwraca wskaźnik do obiektu CWnd dla podanego uchwytu okna.
Zwraca kopię alokatora używanego do tworzenia elementów kontenera listy.
Zwraca kopię alokatora używanego do tworzenia elementów kontenera » standard C++vector.
Pobiera zawartość całej gałęzi i zwraca ją w postaci tekstu.
Zwraca wskaźnik na gałąź z biblioteki » Dokumentacjalibxml2.
Zwraca listę dzieci należących do gałęzi.
Gałąź drzewa XML.
Zwalnia zajmowaną pamięć dla danego wskaźnika.
Kontener reprezentujący zrównoważoną mapę powiązań klucz-wartość bez powtórzeń, którego wartości są wskaźniki danego typu.