Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Kontenery » standard C++list zamieniają się posiadanymi danymi.
Kontenery » standard C++vector zamieniają się posiadanymi danymi.
Biblioteka do parsowania i budowania dokumentów XML.
Rozdział 5. Omówienie klasy sf::RenderWindow dedykowanej do renderowania grafiki 2D. Ponadto omówienie klasy sf::Color służącej do nadawania kolorów.
Rozdział 3. Teoria ogólna o zdarzeniach w bibliotece SFML; omówienie obsługi zdarzeń takich jak: zamykanie okna, obsługa myszy i klawiatury oraz ich praktyczne przykłady. Ponadto ogólny opis pozostałych zdarzeń biblioteki SFML takich jak np. joystick.
Typy i funkcje dostarczane z plikiem nagłówkowym ctime.
Data i czas.
Rozdział 7. W niniejszym rozdziale: co to jest sprajt w bibliotece SFML oraz jak działa; jak skojarzyć grafikę ze sprajtem oraz jak wyświetlić sprajta. Ponadto w rozdziale zostały omówione ważniejsze metody klasy » SFML 1.6Sprite oraz opisano inne użyteczne zagadnienia związane ze sprajtami.
[Kontener] Struktura danych - lista.
Microsoft Foundation Class (MFC).
Dostarcza podstawową funkcjonalność dla wszystkich klas do zarządzania oknem w bibliotece MFC.
Zwraca wskaźnik do obiektu CWnd dla podanego uchwytu okna tylko wtedy gdy uchwyt jest powiązany z obiektem.
Zwraca wskaźnik do obiektu CWnd dla podanego uchwytu okna.
Zwraca kopię alokatora używanego do tworzenia elementów kontenera listy.
Zwraca kopię alokatora używanego do tworzenia elementów kontenera » standard C++vector.
Pobiera zawartość całej gałęzi i zwraca ją w postaci tekstu.