Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Klasa do obsługi graficznej reprezentacji tekstu w bibliotece SFML.
Niskopoziomowa klasa do zarządzania czcionkami w SFML.
Przydatne narzędzia do wytwarzania aplikacji w bibliotece SFML.
Zarządzanie czcionką i wyświetlanie tekstu w bibliotece SFML.
Pozostałe narzędzia, które należą do biblioteki SFML.
Podstawowe narzędzia związane z wykorzystaniem biblioteki SFML.
Rozdział 8. Niniejszy rozdział opisuje w jaki sposób można wyświetlać proste kształty w bibliotece SFML. Do prostych kształtów zaliczamy: linię, prostokąt, okrąg oraz figury zbudowane z połączonych ze sobą punktów.
Ładuje czcionkę z pamięci.
Ładuje czcionkę z pliku.
Zwraca rozmiar czcionki wyrażony w pikselach.
Zwraca informacje o położeniu i rozmiarze znaku na obrazie.
Zwraca domyślną czcionkę (Arial).
Mnoży współczynniki RGBA kolorów.
Sumuje współczynniki RGBA kolorów.
Część II. Podstawy programowania w C++. Wymaga doskonałego opanowania pierwszej części kursu C++ oznaczonego jako » Kurs C++Poziom 1 dział kursu. Omówione zagadnienia: pętla do ... while, pseudolosowe liczby całkowite, funkcje (w podstawowym zakresie), tablice jednowymiarowe, przekazywanie tablic do funkcji, słowo kluczowe return, losowanie liczb całkowitych bez powtórzeń oraz pętla for.
Rozdział 22. Omówienie pętli
for
.