Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Sprawdza, czy kontener listy jest pusty.
Usuwa wszystkie elementy z kontenera.
Zwalnia zasoby zaalokowane przez klasę » SFML 1.6Sprite.
Zwraca bieżące mnożniki przeskalowania obiektu w osiach X i Y.
Skaluje sprajta w osiach X i Y względem aktualnego rozmiaru.
Ustawia nowe mnożniki skalowania sprajta na podstawie oczekiwanej szerokości i wysokości obrazu.
Ustawia mnożniki przeskalowania obiektu w osiach X i Y.
Ustawia mnożnik przeskalowania sprajta w osi X.
Ustawia mnożnik przeskalowania sprajta w osi Y.
Pobiera kolor wskazanego piksela ze sprajta.
Rozdział 15. Omówienie pojęcia czym jest pętla, podkreślenie jej znaczenia oraz omówienie pętli do ... while.
Przesuwa sprajta na nową pozycję względem aktualnego położenia.
Zwraca aktualne położenie sprajta.
Typ wyliczeniowy zawierający tryby łączenia kolorów.
Ustawia sposób łączenia kolorów dla obiektu.
Zwraca aktualny tryb łączenia kolorów.