Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

Allegro 4.4

[biblioteka] Biblioteka do tworzenia gier 2D.

Opis szczegółowy

Allegro jest to biblioteka wykorzystywana do tworzenia gier 2D. Zaletą tej biblioteki jest dostęp do pełnego źródła biblioteki, łatwość użycia oraz przenośność na wiele systemów operacyjnych.

Licencja

Biblioteka jest rozpowszechniana na » Dokumentacjalicencji giftware.

Linki zewnętrzne

Podstawy

allegro_exit Kończy pracę z biblioteką Allegro. (funkcja)
BITMAP Struktura do przechowywania bitmapy. (struktura)
create_bitmap Tworzy pustą bitmapę. (funkcja)
destroy_bitmap Usuwa bitmapę z pamięci. (funkcja)

Bitmapy, rysowanie

blit Kopiuje wycinek obrazu z jednej bitmapy do drugiej. (funkcja)
circle Rysuje okrąg na wskazanej bitmapie. (funkcja)
circlefill Rysuje wypełniony okrąg na wskazanej bitmapie. (funkcja)
clear_bitmap Wypełnia bitmapę kolorem 0. (funkcja)
clear_to_color Wypełnia bitmapę określonym kolorem. (funkcja)
getpixel Zwraca kolor piksela znajdujący się na podanej pozycji z określonej bitmapy. (funkcja)
line Rysuje linię. (funkcja)
masked_blit Kopiuje wycinek jednej bitmapy do drugiej pomijając różowe piksele. (funkcja)
polygon Rysuje wielokąt wypełniony określonym kolorem. (funkcja)
putpixel Rysuje piksel na bitmapie. (funkcja)
rect Rysuje prostokąt na bitmapie. (funkcja)
rectfill Rysuje wypełniony prostokąt określonym kolorem na wskazanej bitmapie. (funkcja)
rotate_sprite Rysuje bitmapę źródłową, obróconą o podany kąt na bitmapie docelowej. (funkcja)
stretch_sprite Kopiuje bitmapę zmieniając jej szerokość i wysokość. (funkcja)
triangle Rysuje wypełniony kolorem trójkąt. (funkcja)
vline Rysuje pionową linię. (funkcja)

Czcionka, tekst

allegro_404_char Używany znak, gdy Allegro nie może znaleźć reprezentacji graficznej poszukiwanego znaku. (zmienna)
FONT Struktura przechowująca czcionkę Allegro. (struktura)
font Domyślna czcionka Allegro. (zmienna)
text_height Zwraca wysokość czcionki w pikselach. (funkcja)
text_length Zwraca długość tekstu w pikselach dla określonej czionki. (funkcja)
textout_ex Wypisuje tekst na bitmapie. (funkcja)

Dźwięk

adjust_sample Modyfikuje parametry aktualnie odtwarzanego dźwięku. (funkcja)
create_sample Tworzy nową strukturę dźwięku o określonych parametrach. (funkcja)
destroy_sample Usuwa dźwięk z pamięci. (funkcja)
load_sample Wczytuje dźwięk z pliku. (funkcja)
load_voc Ładuje dźwięk z pliku VOC. (funkcja)
load_wav Ładuje dźwięk z pliku WAV. (funkcja)
play_sample Uruchamia odtwarzanie podanego dźwięku. (funkcja)
save_sample Zapisuje dźwięk do pliku. (funkcja)
stop_sample Zatrzymuje odtwarzanie dźwięku. (funkcja)

Dźwięk MIDI

stop_midi Zatrzymuje odtwarzanie muzyki. (funkcja)

Klawiatura

clear_keybuf Czyszczenie bufora. (funkcja)
key_led_flag Zapobiega aktualizacji diód LED. (zmienna)
keypressed Sprawdza, czy wciśnięto klawisz. (funkcja)
readkey Zwraca kod ASCII wciśniętego klawisza. (funkcja)
remove_keyboard Usuwa obsługę klawiatury. (funkcja)

Makrodefinicje

ALLEGRO_NO_VHLINE_ALIAS Zapobiega przed konfliktem nazw funkcji vline i hline. (makro)

Mysz

install_mouse Instaluje obsługę myszy. (funkcja)
mouse_z Przechowuje informację o aktualnej pozycji rolki w myszce. (zmienna)
remove_mouse Usuwa obsługę myszy. (funkcja)

Pozostałe

install_timer Instaluje obsługę timera. (funkcja)
remove_timer Usuwa obsługę timera. (funkcja)