Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

Bitmapy, rysowanie

[kategoria] Zarządzanie bitmapami, rysowanie itp.

Wykaz elementów dowiązanych

blit Kopiuje wycinek obrazu z jednej bitmapy do drugiej. (funkcja)
circle Rysuje okrąg na wskazanej bitmapie. (funkcja)
circlefill Rysuje wypełniony okrąg na wskazanej bitmapie. (funkcja)
clear_bitmap Wypełnia bitmapę kolorem 0. (funkcja)
clear_to_color Wypełnia bitmapę określonym kolorem. (funkcja)
getpixel Zwraca kolor piksela znajdujący się na podanej pozycji z określonej bitmapy. (funkcja)
line Rysuje linię. (funkcja)
masked_blit Kopiuje wycinek jednej bitmapy do drugiej pomijając różowe piksele. (funkcja)
polygon Rysuje wielokąt wypełniony określonym kolorem. (funkcja)
putpixel Rysuje piksel na bitmapie. (funkcja)
rect Rysuje prostokąt na bitmapie. (funkcja)
rectfill Rysuje wypełniony prostokąt określonym kolorem na wskazanej bitmapie. (funkcja)
rotate_sprite Rysuje bitmapę źródłową, obróconą o podany kąt na bitmapie docelowej. (funkcja)
stretch_sprite Kopiuje bitmapę zmieniając jej szerokość i wysokość. (funkcja)
triangle Rysuje wypełniony kolorem trójkąt. (funkcja)
vline Rysuje pionową linię. (funkcja)