Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

Podstawy

[kategoria] Podstawy obsługi biblioteki SDL.

Wykaz elementów dowiązanych

SDL_Init Inicjalizuje bibliotekę SDL. (funkcja)
SDL_InitSubSystem Inicjalizuje jeden lub więcej podsystemów SDL. (funkcja)
SDL_Quit Kończy pracę z biblioteką SDL. (funkcja)
SDL_QuitSubSystem Kończy pracę żądanych podsystemów, które były zainicjalizowane. (funkcja)
SDL_SetVideoMode Tworzy bufor będący powierzchnią ekranu. (funkcja)
SDL_WasInit Sprawdza, które podsystemy zostały zainicjalizowane. (funkcja)
Typy danych Predefiniowane typy danych w bibliotece SDL. (kategoria)