Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: kamillo121
Udoskonalił: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

SDL_Quit

[funkcja] Kończy pracę z biblioteką SDL.

Składnia

C/C++
#include <sdl/sdl.h>

void SDL_Quit( void );

Opis szczegółowy

Funkcja wyłącza wszystkie podsystemy SDL i zwalnia zasoby których używała biblioteka. Po wywołaniu funkcji SDL_Quit nie można korzystać z biblioteki.

Przykłady

Standardowe kończenie pracy z biblioteką SDL

C/C++
//INFO: inicjalizacja SDL
//INFO: operacje na bibliotece
SDL_Quit();

Kończenie pracy z biblioteką SDL za pomocą funkcji atexit

Niekoniecznie dobrym ale możliwym sposobem jest ustawienie funkcji SDL_Quit jako handler. Funkcja zostanie wywołana pod koniec programu, zgodnie z zasadami działania funkcji » standard Catexit.
  
C/C++
if( SDL_Init( SDL_INIT_VIDEO ) < 0 )
     return - 1;

atexit( SDL_Quit );

Zagadnienia powiązane

SDL_InitInicjalizuje bibliotekę SDL. (funkcja)

Linki zewnętrzne