Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Drraven
Udoskonalił: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

SDL_SaveBMP

[funkcja] Zapisuje powierzchnię do pliku w formacie BMP.

Składnia

C/C++
#include <SDL/SDL.h>

int SDL_SaveBMP( SDL_Surface * surface, const char * file )

Argumenty

ArgumentOpis
SDL_Surface *surfacePowierzchnia, która ma zostać zapisana do pliku.
const char *file Ścieżka + nazwa pliku. Ścieżka może zostać pominięta.

Zwracana wartość

Zwraca 0, jeżeli sukces. W przypadku występienia błędu, funkcja zwróci wartość -1.

Opis szczegółowy

Funkcja zapisuje powierzchnię do pliku w formacie BMP.

Przykład

C/C++
SDL_SaveBMP( screen, "zrzutEkranu.bmp" );

Zagadnienia powiązane

SDL_LoadBMPWczytuje powierzchnię z pliku w formacie BMP. (funkcja)

Linki zewnętrzne