Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

Sprite::SetBlendMode

[metoda] Ustawia sposób łączenia kolorów dla obiektu.

Składnia

C/C++
void sf::Sprite::SetBlendMode( sf::Blend::Mode Mode )

Argumenty

ArgumentOpis
sf::Blend::Mode ModeTyp wyliczeniowy, określający sposób łączenia kolorów. Domyślną wartością jest tryb sf::Blend::Alpha. Więcej szczegółów na temat dostępnych trybów trybów w dokumencie » SFML 1.6 » BlendMode.

Opis szczegółowy

Metoda ustawia sposób łączenia kolorów dla obiektu.

Domyślnym sposobem łączenia kolorów jest tryb sf::Blend::Alpha.

Zagadnienia powiązane

GetBlendModeZwraca aktualny tryb łączenia kolorów. (metoda)
ModeTyp wyliczeniowy zawierający tryby łączenia kolorów. (typ wyliczeniowy)

Linki zewnętrzne