Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

Grafika

[kategoria] Narzędzia wykorzystywane do obsługi grafiki.

Wykaz elementów dowiązanych

Color Klasa do definiowania kolorów w modelu RGBA. (klasa)
GlResource Wewnętrzna klasa do zarządzania kontekstem OpenGL. (klasa)
RenderTexture (klasa)
Sprite Określa teksturę wraz z wybranymi przekształceniami. (klasa)
Texture Przechowuje dane obrazu typu » SFML 2.xImage w pamięci karty graficznej. (klasa)
Transformable Klasa umożliwiająca wykonywanie przekształceń tj. zmiany położenia, kąta obrotu i skali. (klasa)