Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Autor: Piotr Szawdyński
Biblioteki C++

Konfiguracja SFML 2.0 (Visual C++)

[lekcja] Rozdział 2. Niniejszy rozdział opisuje proces konfiguracji biblioteki SFML 2.0 dla środowiska Microsoft Visual C++ 2008.
Pierwsza część procesu związanego z instalacją biblioteki SFML 2.0 została omówiona w rozdziale » Kurs SFML 2.0, C++ » Instalacja i konfiguracjaInstalacja biblioteki SFML 2.0 lekcja. Zapoznaj się z treścią wspomnianego rozdziału zanim rozpoczniesz proces konfiguracji biblioteki SFML 2.0.

Wprowadzenie

Konfiguracja biblioteki SFML 2.0 w środowisku Visual C++ 2008 została przedstawiona w postaci zrzutów ekranu. Proces konfiguracji opatrzony został również słownym opisem kroków, przedstawionych na zrzutach ekranu.

Tworzenie nowego projektu

Rozpocznijmy proces konfiguracji biblioteki SFML. Uruchom Visual C++ 2008, a następnie wybierz z menu pozycję File/New/Project... (skrót CTRL+SHIFT+N). Na ekranie ukaże Ci się okno dialogowe za pomocą którego tworzy się nowe projekty. W lewej części okna znajduje się drzewko wyboru, oznaczone etykietą Project types. Wybierz na nim pozycję Visual C++. Po prawej stronie okna dialogowego znajduje się lista z szablonami, jakie są dostępne dla języka C++. Odszukaj, a następnie zaznacz szablon o nazwie Empty Project. W kolejnym etapie nadaj nazwę Twojemu projektowi oraz określ miejsce na dysku, gdzie mają być zapisywane pliki związane z projektem. Po wypełnieniu wymienionych pól, zatwierdź wprowadzone zmiany, poprzez kliknięcie przycisku OK. W wyniku przeprowadzenia powyższych kroków, utworzony został pusty projekt.

[SFML 2.0] Tworzenie nowego projektu (Visual C++ 2008)
[SFML 2.0] Tworzenie nowego projektu (Visual C++ 2008)

Tworzenie pliku main.cpp

Zanim przystąpisz do konfiguracji projektu, koniecznym jest dodanie pliku do projektu z rozszerzeniem *.cpp. Jeżeli tego nie uczynisz to w opcjach projektu nie będą widoczne wszystkie ustawienia, a zatem nie będziesz mógł przeprowadzić poprawnie procesu konfiguracji biblioteki SFML. Otwórz więc panel Solution Explorer (skrót: CTRL+ALT+L), kliknij prawym klawiszem na nazwie projektu (nie na nazwie solucji!), a następnie z rozwijanego menu wybierz pozycję Add/New item... (skrót: CTRL+SHIFT+A). W oknie dialogowym wybierz szablon o nazwie C++ File (.cpp), nadaj mu stosowną nazwę (np. main.cpp), a następnie zatwierdź wprowadzone zmiany, klikając przycisk Add. W wyniku przeprowadzonej operacji na drzewku solucji powinien pokazać się nowo utworzony plik. Otwórz nowo dodany plik, a następnie wklej następujący kod źródłowy:
C/C++
int main()
{
    return 0;
}
Kod na chwilę obecną nie ma najmniejszego znaczenia, ale dzięki temu zawsze możesz sprawdzić czy projekt się kompiluje. Skrót CTRL+F5 kompiluje i uruchamia projekt.

Wejście w opcje projektu

Jeżeli posiadasz już w projekcie chociaż jeden plik z rozszerzeniem *.cpp, możesz przystąpić do kolejnego etapu tj. do otwarcia opcji projektu. Otwórz teraz panel Solution Explorer, kliknij prawym klawiszem na nazwie projektu, a następnie z rozwijanego menu wybierz pozycję Properties. Jeżeli projekt jest aktywny (czyli jest pogrubiony na drzewku widocznym w panelu Solution Explorer), opcje projektu można uruchomić skrótem klawiszowym ALT+F7. W wyniku przeprowadzenia powyższych kroków, na ekranie powinno pojawić się okno dialogowe opcji projektu. 
 
[SFML 2.0] Wejście w opcje projektu (Visual C++ 2008)
[SFML 2.0] Wejście w opcje projektu (Visual C++ 2008)

Konfiguracja 'Include Directories'

Zanim zaczniesz wprowadzać ustawienia zgodnie z opisem znajdującym się w niniejszym paragrafie, przełącz w aktualnie otwartym oknie dialogowym opcję Configuration na wartość All Configurations (lista rozwijana do wybrania tej opcji znajduje się w górnej części okna dialogowego).
Pierwszą rzeczą, jaką należy skonfigurować to katalogi, w których kompilator ma szukać plików nagłówkowych biblioteki SFML. W tym celu należy w drzewku po lewej wybrać pozycję Configuration Properties, a w niej wybrać następnie pozycję C/C++ (Uwaga! Pozycja ta nie będzie widoczna, jeżeli w projekcie nie będzie istniał co najmniej jeden plik z rozszerzeniem *.cpp). Po wybraniu z drzewka wspomnianej gałęzi C/C++, w prawej części okna odszukaj opcję zatytułowaną Additional Include Directories i kliknij na nią. Po prawej stronie powinien się pojawić mały przycisk ..., który należy kliknąć w celu otwarcia kolejnego okna dialogowego. W nowo otwartym oknie dialogowym wpisz teraz ścieżkę do katalogu zawierającego pliki nagłówkowe biblioteki SFML. Jeżeli proces instalacji przeprowadzałeś zgodnie z pierwszym rozdziałem niniejszego kursu to wymagane pliki znajdują się w katalogu: C:\Projekty\Biblioteki\SFML 2.0\include. Po wpisaniu wspomnianej ścieżki zamknij okno dialogowe, klikając przycisk OK. Wprowadzone zmiany należy następnie zatwierdzić w oknie dialogowym opcji projektu - to tego celu służy przycisk Zastosuj.   

[SFML 2.0] Konfiguracja 'include directories' (Visual C++ 2008)
[SFML 2.0] Konfiguracja 'include directories' (Visual C++ 2008)

Konfiguracja 'Library Directories'

Ostawienia omawiane w niniejszym paragrafie wprowadzaj mając ustawioną opcję Configuration na wartość All Configurations (lista rozwijana do wybrania tej opcji znajduje się w górnej części okna dialogowego).
Kolejną rzeczą jaką należy skonfigurować to katalogi, w których kompilator ma szukać skompilowanych bibliotek, dostarczonych w paczce instalacyjnej SFML. W tym celu wybierz na drzewku gałąź Configuration Properties, a następnie wybierz pozycję Linker. Po wybraniu z drzewka wspomnianej gałęzi Linker, w prawej części okna odszukaj opcję zatytułowaną Additional Library Directories i kliknij na nią. Po prawej stronie powinien się pojawić mały przycisk ..., który należy kliknąć w celu otwarcia kolejnego okna dialogowego. W nowo otwartym oknie dialogowym wpisz teraz ścieżkę do katalogu zawierającego skompilowane pliki  biblioteki SFML (chodzi o pliki z rozszerzeniem *.lib). Jeżeli proces instalacji przeprowadzałeś zgodnie z pierwszym rozdziałem niniejszego kursu to wymagane pliki znajdują się w katalogu: C:\Projekty\Biblioteki\SFML 2.0\lib. Po wpisaniu wspomnianej ścieżki zamknij okno dialogowe, klikając przycisk OK. Wprowadzone zmiany należy następnie zatwierdzić w oknie dialogowym opcji projektu - to tego celu służy przycisk Zastosuj.
 
[SFML 2.0] Konfiguracja 'library directories' (Visual C++ 2008)
[SFML 2.0] Konfiguracja 'library directories' (Visual C++ 2008)

Konfiguracja 'Dependencies' - tryb Debug

Uwaga! Ustawienia opisane w niniejszym paragrafie należy wprowadzać tylko i wyłącznie dla konfiguracji Debug. Zwróć szczególną uwagę, aby w aktualnie otwartym oknie dialogowym opcja Configuration była ustawiona na wartość Debug (bądź: Active(Debug)).
Ostatnią rzeczą jaką należy skonfigurować dla biblioteki SFML 2.0 w trybie Debug to określenie listy bibliotek, jakie mają zostać dolinkowane do tworzonej przez nas aplikacji. W tym celu wybierz na drzewku gałąź Configuration Properties, wybierz pozycję Linker, a następnie wybierz kolejną gałąź o nazwie Input. Po wybraniu z drzewka gałęzi Input, w prawej części okna odszukaj opcję zatytułowaną Additional Dependencies i kliknij na nią. Po prawej stronie powinien się pojawić mały przycisk ..., który należy kliknąć w celu otwarcia kolejnego okna dialogowego. W nowo otwartym oknie dialogowym wpisz teraz następujące biblioteki SFML:
 • sfml-audio-d.lib
 • sfml-graphics-d.lib
 • sfml-main-d.lib
 • sfml-network-d.lib
 • sfml-system-d.lib
 • sfml-window-d.lib
Zwróć szczególną uwagę, iż wszystkie podane biblioteki posiadają w nazwie sufiks '-d', który oznacza, że dana biblioteka jest przeznaczona dla trybu Debug. Po wprowadzeniu wspomnianych bibliotek (każda w osobnym wierszu!) zamknij okno dialogowe, klikając przycisk OK. Wprowadzone zmiany należy następnie zatwierdzić w oknie dialogowym opcji projektu - to tego celu służy przycisk Zastosuj.
                                                                                                          
[SFML 2.0] Konfiguracja 'linker dependencies' - tryb Debug (Visual C++ 2008)
[SFML 2.0] Konfiguracja 'linker dependencies' - tryb Debug (Visual C++ 2008)

Konfiguracja 'Dependencies' - tryb Release

Uwaga! Ustawienia opisane w niniejszym paragrafie należy wprowadzać tylko i wyłącznie dla konfiguracji Release. Zwróć szczególną uwagę, aby w aktualnie otwartym oknie dialogowym opcja Configuration była ustawiona na wartość Release (bądź: Active(Release)).
Ostatnią rzeczą jaką należy skonfigurować dla biblioteki SFML 2.0 w trybie Release to określenie listy bibliotek, jakie mają zostać dolinkowane do tworzonej przez nas aplikacji. W tym celu wybierz na drzewku gałąź Configuration Properties, wybierz pozycję Linker, a następnie wybierz kolejną gałąź o nazwie Input. Po wybraniu z drzewka gałęzi Input, w prawej części okna odszukaj opcję zatytułowaną Additional Dependencies i kliknij na nią. Po prawej stronie powinien się pojawić mały przycisk ..., który należy kliknąć w celu otwarcia kolejnego okna dialogowego. W nowo otwartym oknie dialogowym wpisz teraz następujące biblioteki SFML:
 • sfml-audio.lib
 • sfml-graphics.lib
 • sfml-main.lib
 • sfml-network.lib
 • sfml-system.lib
 • sfml-window.lib
Zwróć szczególną uwagę, iż w żadnej z podanych bibliotek nie widnieje żaden sufiks, co oznacza, że biblioteki są przeznaczone dla trybu Release. Po wprowadzeniu wspomnianych bibliotek (każda w osobnym wierszu!) zamknij okno dialogowe, klikając przycisk OK. Wprowadzone zmiany należy następnie zatwierdzić w oknie dialogowym opcji projektu - to tego celu służy przycisk Zastosuj.
                                                                                                          
[SFML 2.0] Konfiguracja 'linker dependencies' - tryb Release (Visual C++ 2008)
[SFML 2.0] Konfiguracja 'linker dependencies' - tryb Release (Visual C++ 2008)

Wyłączenie okna konsoli

Dodatkową rzeczą, którą warto wiedzieć jak zrobić to wyłączenie wyświetlającego się okna konsoli. W tym celu należy wybrać na drzewku gałąź Configuration Properties, wejść w pozycję Linker, a następnie wybrać kolejną gałąź o nazwie System. Po wybraniu z drzewka gałęzi System, w prawej części okna należy odszukać opcję zatytułowaną SubSystem i kliknąć na nią. Z listy rozwijanej należy wybrać następnie pozycję Windows (/SUBSYSTEM:WINDOWS). Wspomnianą opcję możesz ustawić niezależnie dla trybu Debug oraz dla trybu Release.

Kopiowanie plików *.dll do katalogu roboczego aplikacji

Po pomyślnym skonfigurowaniu kompilatora oraz linkera, kluczowym jest przekopiowanie plików, znajdujących się w katalogu C:\Projekty\Biblioteki\SFML 2.0\bin\ do katalogu z naszą aplikacją. Pliki *.dll, z których korzysta biblioteka SFML muszą się znajdować w tym samym katalogu, co nasza skompilowana aplikacja *.exe.

Podsumowanie

Niniejszy rozdział opisywał krok po kroku proces konfiguracji biblioteki SFML 2.0 dla środowiska Microsoft Visual C++ 2008. Pamiętaj, że proces konfiguracji projektu w środowisku Visual C++ 2010 jest analogiczny do tego, który został przedstawiony w niniejszym rozdziale. Informacje zawarte w niniejszym rozdziale, powinny być również wystarczające do przeprowadzenia poprawnej konfiguracji projektu w nowszych wersjach środowiska Visual C++.

Po zakończeniu procesu konfiguracji przejdź do rozdziału » Kurs SFML 2.0, C++ » Instalacja i konfiguracjaTest działania biblioteki SFML 2.0 lekcja, który umożliwi Ci przetestowanie poprawności działania skonfigurowanej biblioteki SFML 2.0.
Poprzedni dokument Następny dokument
Instalacja biblioteki SFML 2.0 Konfiguracja SFML 2.0 (Code::Blocks)