Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Autor: Piotr Szawdyński
Inne materiały

Kurs STC

[kurs] Niniejszy kurs opisuje dostępne znaczniki do formatowania treści pisanych na łamach niniejszego serwisu.

Opis szczegółowy

Smart Text Converter (STC) - jest to parser służący do konwersji treści z postaci surowego tekstu do postaci HTML'a.

Niniejszy kurs opisuje dostępne znaczniki za pomocą których formatowane są wszystkie dokumenty na łamach niniejszego serwisu.

Dodatkowe informacje

Parser ten stanowi autorski system formatowania treści i jest on dostępny tylko i wyłącznie na łamach niniejszego serwisu.

Podstawy

Wprowadzenie do Smart Text Converter'a. Omówienie podstawowych pojęć takich jak znaczniki otwierające, zamykające i jednostronne.
Podstawowe znaczniki zaczerpnięte z HTML'a do formatowania treści dokumentu.
Odsyłacze do stron, zwane również linkami wstawia się za pomocą znacznika jednostronnego [a ...].
Znacznik [div] ... [/div] służy wyróżniania tekstu w treści. Tekst znajdujący się między znacznikiem otwierającym, a zamykającym zostanie umieszczony w ramce.
Tworzenie wypunktowania w treści - omówienie znacznika [pkt] ... [/pkt].
Jeżeli wstawiasz kod źródłowy na stronę - użyj znaczników [code] ... [/code] by lepiej się prezentował oraz by ułatwić jego analizę.
Znacznikiem, który należy stosować do cytowania jest [cytat] ... [/cytat].
Znacznik do wstawiania obrazów to [img].

Zaawansowane

Znacznikiem do tworzenia tabeli symetrycznej jest [csv] ... [/csv].
Omówienie znaczników jednostronnych [doc], [tut], [art], [topic].
Omówienie znaczników jednostronnych [doc_rel], [tut_rel], [art_rel].
Często i gęsto odsyłamy forumowiczów do wyszukiwarki google. Aby usprawnić ten proces został utworzony znacznik [google] ... [/google].

Kolorowanie składni

Znacznik [code src="C++"] ... [/code] służy do kolorowania składni języków C i C++.