Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Inne materiały

Podstawy

[dział kursu] Zapoznanie się z parserem Smart Text Converter'a.

Wykaz elementów dowiązanych

Wprowadzenie do Smart Text Converter'a. Omówienie podstawowych pojęć takich jak znaczniki otwierające, zamykające i jednostronne.
Podstawowe znaczniki zaczerpnięte z HTML'a do formatowania treści dokumentu.
Odsyłacze do stron, zwane również linkami wstawia się za pomocą znacznika jednostronnego [a ...].
Znacznik [div] ... [/div] służy wyróżniania tekstu w treści. Tekst znajdujący się między znacznikiem otwierającym, a zamykającym zostanie umieszczony w ramce.
Tworzenie wypunktowania w treści - omówienie znacznika [pkt] ... [/pkt].
Jeżeli wstawiasz kod źródłowy na stronę - użyj znaczników [code] ... [/code] by lepiej się prezentował oraz by ułatwić jego analizę.
Znacznikiem, który należy stosować do cytowania jest [cytat] ... [/cytat].
Znacznik do wstawiania obrazów to [img].