Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Przestrzeń nazw w której zdefiniowano tryby łączenia kolorów.
Zwraca referencję na ostatni element listy.
Zwraca liczbę elementów znajdujących się w kolejce.
Destruktor.
Ustawia nową pozycję środka obiektu.
Zwraca obecną pozycję środka obiektu.
Ustawia nowy kąt o jaki ma być obrócony obiekt.
Obraca obiekt o kąt wyrażony w stopniach.
Zapobiega przed konfliktem nazw funkcji vline i hline.
Struktura do przechowywania bitmapy.
Reprezentuje określony kolor niezależnie od używanego formatu pikseli.
Paleta kolorów dla 8-bitowych powierzchni.
Inicjalizuje jeden lub więcej podsystemów SDL.
Wstawianie kodu funkcji w miejscu wywołania.
Znak alfanumeryczny.
Wartość bezwzględna liczby całkowitej.