Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: kamillo121
Biblioteki C/C++

SDL_LoadBMP

[funkcja] Wczytuje powierzchnię z pliku w formacie BMP.

Składnia

C/C++
#include <sdl/SDL.h>

SDL_Surface * SDL_LoadBMP( const char * file );

Opis szczegółowy

Funkcja wczytuje powierzchnię z pliku zapisanego w formacie BMP.

Argumenty

const char* fileŚcieżka do pliku wraz z rozszerzeniem.

Zwracana wartość

Zwraca wskaźnik na nową powierzchnię w przypadku sukcesu. W przeciwnym wypadku funkcja zwraca wartość NULL.

Przykład

C/C++
SDL_Surface * obraz = NULL;

obraz = SDL_LoadBMP( "picture.bmp" );
//(...)
SDL_FreeSurface( obraz );

Zagadnienia powiązane

SDL_SaveBMPZapisuje powierzchnię do pliku w formacie BMP. (funkcja)
SDL_FreeSurfaceZwalnia pamięć zajmowaną przez powierzchnię. (funkcja)
SDL_SurfacePrzechowuje informacje o powierzchni. (struktura)

Linki zewnętrzne