Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Tworzy pustą teksturę, której stan jest nieprawidłowy do momentu wywołania metody » SFML 2.x » RenderTexturecreate.
Tworzy teksturę znajdującą się w prawidłowym stanie.
Przechowuje dane obrazu typu » SFML 2.xImage w pamięci karty graficznej.
Wewnętrzna klasa do zarządzania kontekstem OpenGL.
Przeciążenie operatora przypisania.
Pobiera uchwyt do tekstury OpenGL.
Włącza lub wyłącza powtarzanie tekstury podczas rysowania poza jej obszarem.
Informuje, czy powtarzanie tekstury podczas rysowania poza jej obszarem jest włączone.
Tworzy mipmapę na podstawie obecnej zawartości tekstury.
Umożliwia wykorzystanie tekstury w kodzie OpenGL.
Włącza lub wyłącza przekształcenia pomiędzy przestrzenią kolorów sRGB oraz liniową przestrzenią kolorów.
Informuje, czy następują przekształcenia pomiędzy przestrzenią kolorów sRGB oraz liniową przestrzenią kolorów.
Informuje, czy rozmazywanie tekstury jest włączone.
Włącza lub wyłącza rozmazywanie tekstury.
Aktualizuje zawartość tekstury.