Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

Sprite

[klasa] Umożliwia wykonywanie różnych przekształceń sprajtów jak i rysowanie ich na ekranie.

Składnia

C/C++
#include <SFML/Graphics/Sprite.hpp>

namespace sf
{
   
    class SFML_API Sprite
        : public Drawable
    {
        //...
    };
}

Linki zewnętrzne

Wykaz elementów dowiązanych

FlipX Odwraca obraz względem osi X (odbicie lustrzane względem osi X). (metoda)
FlipY Odwraca obraz względem osi Y (odbicie lustrzane względem osi Y). (metoda)
GetBlendMode Zwraca aktualny tryb łączenia kolorów. (metoda)
GetCenter Zwraca obecną pozycję środka obiektu. (metoda)
GetColor Zwraca stosowane natężenie barw i poziom przeźroczystości dla sprajta. (metoda)
GetImage Zwraca obraz źródłowy sprajta. (metoda)
GetPixel Pobiera kolor wskazanego piksela ze sprajta. (metoda)
GetPosition Zwraca aktualne położenie sprajta. (metoda)
GetRotation Zwraca obecny kąt obrotu obiektu. (metoda)
GetScale Zwraca bieżące mnożniki przeskalowania obiektu w osiach X i Y. (metoda)
GetSize Zwraca aktualny rozmiar sprajta. (metoda)
GetSubRect Zwraca prostokąt wskazujący na renderowany fragment sprajta. (metoda)
Move Przesuwa sprajta na nową pozycję względem aktualnego położenia. (metoda)
Resize Ustawia nowe mnożniki skalowania sprajta na podstawie oczekiwanej szerokości i wysokości obrazu. (metoda)
Rotate Obraca obiekt o kąt wyrażony w stopniach. (metoda)
Scale Skaluje sprajta w osiach X i Y względem aktualnego rozmiaru. (metoda)
SetBlendMode Ustawia sposób łączenia kolorów dla obiektu. (metoda)
SetCenter Ustawia nową pozycję środka obiektu. (metoda)
SetColor Ustawia poziom przeźroczystości i natężenie barw jakie mają być stosowane dla sprajta. (metoda)
SetImage Ustawia nowy obraz dla sprajta. (metoda)
SetPosition Ustawia nowe położenie sprajta. (metoda)
SetRotation Ustawia nowy kąt o jaki ma być obrócony obiekt. (metoda)
SetScale Ustawia mnożniki przeskalowania obiektu w osiach X i Y. (metoda)
SetScaleX Ustawia mnożnik przeskalowania sprajta w osi X. (metoda)
SetScaleY Ustawia mnożnik przeskalowania sprajta w osi Y. (metoda)
SetSubRect Ustawia prostokąt wskazujący na fragment sprajta, który ma być renderowany. (metoda)
SetX Ustawia nowe położenie sprajta w osi X. (metoda)
SetY Ustawia nowe położenie sprajta w osi Y. (metoda)
TransformToGlobal Konwertuje lokalne współrzędne do golbalnych współrzędnych. (plik nagłówkowy)
TransformToLocal Konwertuje globalne współrzędne do lokalnych współrzędnych. (metoda)
~Sprite Zwalnia zasoby zaalokowane przez klasę » SFML 1.6Sprite. (destruktor)